Viktig informasjon om korona/covid-19:

Har du relevant kompetanse innen helse og omsorg, og ønsker å bidra?

Har du relevant kompetanse innen helse og omsorg, og ønsker å bidra?

Indre Østfold kommune har behov for å rekruttere personer med relevant kompetanse innen helse og omsorg. Vi ønsker å rekruttere deg som kan bistå kommunen med å støtte opp om kritiske funksjoner i kommunens tjenesteleveranse, i tilfelle koronasituasjonen skulle tilspisse seg ytterligere.

Vi ønsker å gjøre dette for å sikre oss og planlegge tilgang til arbeidskraft for en krise. Vi vet ikke når du blir bedt om å stille til tjenesten, men det kan skje på veldig kort varsel.

Arbeidet er lønnet etter gjeldene regelverk.

Vi ber derfor deg med relevant kompetanse innen helse og omsorg til å melde deg uavhengig av nåværende jobbstatus, forutsatt at du selv ikke er i risikogruppe for korona (covid-19). 

Les retningslinjene fra Helsenorge.no 

Slik melder du deg på

Gå til registreringsskjema

Frivilligsentralene søker frivillige!

Frivilligsentralene bistår med mange gode tjenester som kan gi deg og andre en bedre hverdag i den perioden vi står i nå. Men de trenger flere frivillige hender som kan bidra med for eksempel handling og være en telefon-venn.

Ønsker du å bidra? Ta kontakt med Frivilligsentralen i ditt område:

Hobøl Frivilligsentral
Telefon 908 85 013

Spydeberg Frivilligsentral 
Telefon 488 61 801

Askim Frivilligsentral
Telefon 414 68 896

Mysen Frivilligsentral
Telefon 451 39 134

Trøgstad Frivilligsentral
Telefon 940 81 023

Takk for at du ønsker å bidra!