Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Indre Østfold kommune tilbyr gratis klima- og energirådgivning til deg som er innbygger fram til 31. desember.

Lavere strømregning

Rådgivningen skal bidra til at du som boligeier bruker energi mer effektivt og i større grad vurderer lokale fornybare energikilder som solenergi. En positiv effekt vil være at du får lavere energibruk og billigere strømregninger.

Tilbudet er en del av vårt arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg.

Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning

Hensikten er å motivere boligeiere til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg. Dette gjøres gjennom bruk av energiportalen.no og tilbud om digital befaring med en objektiv energirådgiver.

Du kan blant annet få råd om

  • elbillading
  • etterisolering av vegger og tak
  • bytting av vinduer og dører
  • installering av varmepumpe
  • solceller
  • smart styring
  • alternative energikilder
  • støtteordninger fra Enova

Digital befaring med energirådgiver

Du kan avtale en gratis befaring med en energirådgiver som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger tilpasset din boligen og egen økonomi. Et slik befaring har normalt en verdi på 2 600 kroner. Merk at dette er et begrenset tilbud.

Her kan du bestille tid for gratis befaring (klimasmart.no)

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din.

Her får du en energianalyse av boligen din (energiportalen.no)

Webinar om smarte klima- og energitiltak

Det vil bli avholdt to digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i boliger. Den første er 28. mars kl. 20.00–21.00.

Her finner du mer informasjon om webinar og kampanjen

Kontaktinformasjon

Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune og Klima Viken. Tjenestene og rådgivningen er levert av Energiportalen AS, Simenergi AS, Eeffy AS og Naturvernforbundet.

Hvis du har spørsmål til kampanjen, kan du sende dem til: post@simenergi.no.

Egen satsing mot eldre og verneverdige bygg

Viken kulturarv har en egen satsning på energirådgivning i eldre og verneverdige bygg (før cirka 1960). Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960 kan du også få hjelp. Satsningen består av en egen gratis befaringstjeneste, kurs og informasjonskampanje for eiere og forvaltere av eldre bygg. 

Her finner du mer informasjon om tilbudet (viken.no)

Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder.

Her finner du informasjon om hva energieffektiviseringen av eldre og verneverdige bygg (byggogbevar.no)