God vannkvalitet på alle badeplasser i Indre Østfold kommune

God vannkvalitet på alle badeplasser i Indre Østfold kommune

Det tas rutinemessig prøver av badevannskvaliteten i Indre Østfold kommune og vi kan melde om at badevannskvaliteten er god på alle badeplassene.

Grenseverdier for vannkvalitet

Grenseverdier for vannkvalitet
Kvalitet Grenseverdi
God Mindre enn 100 tarmbakterier/100mL
Akseptabel 100-1000 tarmbakterier/100mL
Ikke akseptabel Mer enn 1000 tarmbakterier/100mL

Vannkvaliteten på badestrendene i Indre Østfold kommune

Vannkvaliteten på badestrendene i Indre Østfold kommune
Uke Resultat Sted
30 God Lundebyvannet
30 Akseptabel Skjørshammer brygge
30 God Skjørshammer brygge (strand)
28 God Grefslisjøen
30 God Gravtjern
30 God Sandstangen nord
30 God Sandstangen sør
30 God Solbergfoss
30 God Hallerud Lyseren
28 God Granodden Lyseren
28 God Stikla
28 God Mørkfoss

Observerer du unormal farge i vannet, meld i fra til oss

Vi oppfordrer alle til å melde fra til kommunen hvis du observerer unormal farge på vannet, og har mistanke om oppblomstring av blågrønnalger. 

Slike alger viser seg som et tydelig farget belegg på overflaten av vannet ("algeblomst"). Fargen kan være blågrønn, gulgrønn eller rødbrun. Det stedet som kan være mest utsatt er Lyseren.

Meld i fra til oss på telefon 69 68 10 00, eller på e-post til post@io.kommune.no.

Ikter (svømmekløe) kan forekomme på grunt ferskvann

Les saken her

Gåsemøkk på badestrendene – smitterisiko og tiltak

Les saken her