Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Gjeldende retningslinjer for covid-19

Gjeldende retningslinjer for covid-19

Regjeringen har skjerpet inn de nasjonale smitteverntiltakene og oppfordrer alle til å holde oss mest mulig hjemme, ha minst mulig sosial kontakt med andre og unngå unødvendige innenlandsreiser.

I tråd med nasjonale anbefalinger er det ønskelig å redusere møtepunkter. Det anbefales at alle arrangementer som ikke er helt nødvendige å gjennomføre utsettes, og at den enkelte arrangør vurderer sitt arrangement nøye. Vi ber også alle lag og foreninger om å følge bestemmelsene fra sine særforbund.  

Tenk på intensjonene i smitteverntiltakene til enhver tid: hold avstand, hold deg hjemme hvis du er syk, ha god håndhygiene og begrens sosial kontakt. Alt kan ikke reguleres med regler, så bruk sunn fornuft og begrens smitterisikoen.

Vær oppmerksom på at retningslinjene kan endres raskt.

Dette er retningslinjene som gjelder i Indre Østfold kommune:

Arrangementer og sosiale sammenkomster

Besøk og private sammenkomster i hjemmet

I private sammenkomster i hjemmet, på hytta eller fritidseiendommen er det anbefalt med maksimalt fem gjester, i tillegg til husstandsmedlemmer. Vi minner om at Covid-19-forskriftens krav til smitteverntiltak skal overholdes.

Arrangementer og sosiale sammenkomster utenfor eget hjem

Vi ber alle som har meldt inn private arrangementer hvor det er flere enn 20 personer om å avlyse eller redusere antall deltagere på sitt arrangement. De nye nasjonale reglene tillater kun 20 personer i private sammenkomster og arrangementer.

  • Det er tillatt med maks 20 personer på private arrangement og sammenkomster når du leier/låner lokale på et offentlig sted. Det kan for eksempel gjelde dåpsselskap, bryllupsfest, konfirmasjonsfeiring eller bursdagsfeiringer, firmafest eller julebord. 
  • Det er tillatt med maks 50 personer på offentlige arrangement med faste sitteplasser, hvor disse sitteplassene ikke er fastmonterte. Dette gjelder eksempelvis i idrettshaller der det er benker og i kirker med kirkebenker. Alle slike sitteplasser skal være merket og det skal være en meter til neste person i alle retninger. Det vil også si at det ikke er tillatt med ståplasser. 
  • Det er tillatt med maks 200 personer på offentlig arrangement på et innendørs offentlig sted som har fastmonterte seter. Her gjelder også reglene for en meters avstand i alle retninger til neste person.
  • Det er tillatt med maks 200 personer på offentlig arrangement utendørs hvor publikum ikke sitter i fastmonterte seter.
  • Det er tillatt med maks 600 personer på offentlig arrangement utendørs med fastmonterte seter. Deltakerne skal være delt opp i tre grupper på maks 200 personer i hver. Det skal være avstand på minst to meter mellom de tre gruppene, og det skal være avstand på minst en meter innad i gruppen på 200.

Endringene iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november

Vær oppmerksom på at regler om avstand, ansvarlig arrangør og registrering av gjester gjelder som før.

Les mer om gjennomføring og innmelding av arrangement

Serveringssteder

  • det er nasjonal skjenkestopp på alle serveringssteder kl. 24.00
  • det er stans på innslipp av nye personer på serveringssteder med skjenkebevilling kl. 22.00 i hele landet
  • det er krav til registrering av besøkende med navn og telefonnummer under hele åpningstiden på alle serveringsteder i Indre Østfold kommune. Listen skal oppbevares og makuleres etter ti dager. Vi anbefaler bruk av elektronisk registrering.

Påbudt med munnbind ved kollektivreiser

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende bruke munnbind i kollektivtransporten (inklusiv skolebuss). Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. 
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Innreiseregler til Norge

Utenlandske reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Etter fremvisning av en slik test gjelder fortsatt reglene om ti dagers karantene. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Reglene gjelder fra midnatt, natt til mandag 9. november.

Les mer om de nasjonale reglene for innreise til Norge her

Skoler

Rådet fra regjeringen er at ungdomsskolene skal forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt på kort varsel. Inntil videre er det ikke noen endringer for ungdomsskolene.