Gjeldende retningslinjer for covid-19, gjelder fra 23. februar

Gjeldende retningslinjer for covid-19, gjelder fra 23. februar

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn, unge og studenter.

Kriseledelsen i Indre Østfold kommune har vurdert at det ikke er behov for å innføre strengere lokale tiltak, enn de nasjonale anbefalingene og retningslinjene per i dag. For å unngå lokale innstramninger forutsetter vi at våre innbyggere, virksomheter og besøkende følger de nasjonale anbefalingene og retningslinjene.

Vi ber om at du tenker på intensjonene i smitteverntiltakene til enhver tid: hold avstand, bruk munnbind, hold deg hjemme hvis du er syk, ha god håndhygiene og begrens sosial kontakt. Alt kan ikke reguleres med regler, så bruk sunn fornuft og begrens smitterisikoen.

Tar alle sin del av dugnaden, så klarer vi dette sammen og unngår en ny nedstengning.

Vær oppmerksom på at retningslinjene kan endres raskt.

Anbefalinger for hele landet

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det. (nytt)
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt)
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning

 • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd. (nytt)
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. (nytt)
 • Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak. (nytt)

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maksimalt 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune. (nytt)
 • Maksimalt 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)
 • Maksimalt 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene. (nytt)
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette. (nytt)
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer. (nytt)

Vær oppmerksom på at regler om avstand, ansvarlig arrangør og registrering av gjester gjelder som før.

Les mer om gjennomføring og innmelding av arrangement i Indre Østfold kommune

Uteliv og serveringssteder

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00. (nytt)
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder. (nytt)

Covid-19 forskriften

Alle skal til enhver tid følge retningslinjene i Covid-19 forskriften (Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet)

Gå til Covid-19 forskriften

Oversikt over nasjonale tiltak på regjeringen.no

Les mer på regjeringen.no