Lytt

Viktig informasjon om korona/covid-19:

Gjeldende retningslinjer for covid-19, gjelder fra 20. januar

Gjeldende retningslinjer for covid-19, gjelder fra 20. januar

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, videreføres flere av de forsterkede nasjonale smitteverntiltakene fra og med 20. januar, og gjelder inntil videre.

Kriseledelsen i Indre Østfold kommune har i dag vurdert de nye tiltakene fra regjeringen. Det er ikke behov for å innføre strengere lokale tiltak, enn de nasjonale anbefalingene og retningslinjene per i dag. For å unngå lokale innstramninger forutsetter vi at våre innbyggere, virksomheter og besøkende følger de nasjonale anbefalingene og retningslinjene.

Vi minner om at man fortrinnsvis kun skal delta på arrangementer og aktiviteter i egen kommune.

Tenk på intensjonene i smitteverntiltakene til enhver tid: hold avstand, bruk munnbind, hold deg hjemme hvis du er syk, ha god håndhygiene og begrens sosial kontakt. Alt kan ikke reguleres med regler, så bruk sunn fornuft og begrens smitterisikoen.

Vær oppmerksom på at retningslinjene kan endres raskt.

Her finner du Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Besøk i hjemmet og fritidsboliger 

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

Private sammenkomster og arrangement

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

Vær oppmerksom på at regler om avstand, ansvarlig arrangør og registrering av gjester gjelder som før.

Les mer om gjennomføring og innmelding av arrangement i Indre Østfold kommune

Reiser

 • Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. (Nytt)

Skoler

Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. (Nytt). 

Ungdomsskolene i Indre Østfold kommune er tilbake på gult nivå slik:

 • Askim ungdomsskole fra onsdag 20. januar
 • Trøgstad ungdomsskole fra onsdag 20. januar
 • Spydeberg ungdomsskole fra onsdag 20. januar (9. trinn har noe hjemmeskole onsdag og torsdag)
 • Knapstad barne- og ungdomsskole skole fra mandag 25. januar
 • Mysen ungdomsskole fra mandag 25. januar

Voksenopplæringen er tilbake på gult nivå fra onsdag 20. januar.

Mysen og Askim videregående skoler er tilbake på gult nivå fra onsdag 20. januar.

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt)
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)
 • Våre kommunale bassenger i Trøgstad, Knapstad og Spydeberg er stengt for folkebad inntil videre.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette

Uteliv og serveringssteder

 • Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.
 • Det er krav til registrering av besøkende med navn og telefonnummer under hele åpningstiden på alle serveringsteder i Indre Østfold kommune. Listen skal oppbevares og makuleres etter ti dager. Vi anbefaler bruk av elektronisk registrering.

Påbudt med bruk av munnbind 

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn hustandsmedlemmer, skal det benyttes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte, som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende bruke munnbind i kollektivtransporten. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Bestemmelsen gjelder også skolebusser.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

Rutiner for besøk på sykehjem

Det er lov til å avlegge beboere på sykehjemmene våre et besøk, men det er fortsatt krav om gjennomført koronatest med negativt resultat før pårørende kan besøke beboere på sykehjemmet.

Vi oppfordrer sterkt pårørende til beboere i bemannede omsorgsboliger til å følge samme testrutiner som gjelder ved besøk på sykehjem.

Les mer om rutiner for besøk på sykehjem her

Innreiseregler til Norge

Regjeringen har innført krav om obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. 

Les mer om de nasjonale reglene for innreise til Norge her