Gåsemøkk på badestrendene – smitterisiko og tiltak

Gåsemøkk på badestrendene – smitterisiko og tiltak

I vår kommune er det en del gjess på mange av strendene i sommermånedene.

Gjessene kan legge igjen store mengder avføring etter seg. Det er lite innbydende for badegjestene. Avføringen kan i verste fall, inneholde smittestoffer som kan overføres til mennesker ved direkte kontakt. Det utbredt forekomst av fugleinfluensa blant viltlevende fugl i vårt område. Risiko for smitte til mennesker vurderes som lav, men det er allikevel viktig å ta noen forholdsregler for å unngå smitte.

Hva gjør kommunen for at du skal være trygg?

Kommunen har ansvar for drift ved følgende strender: Lundebyvannet, Sandstangen, Hallerud, Granodden, Gravstjern og Stiklatjern. Øvrige strender driftes av private aktører, velforeninger eller lignende.

Kommunen rengjør de strendene vi har ansvar for, og vi fjerner gåsemøkk. Vi prioriterer de strendene som har høyest forekomst av gjess, og flest besøkende.

Hva må du huske på selv for å unngå smitte?

Unngå direkte kontakt med døde/syke fugler eller avføring fra disse. Vask alltid hendene etter direkte kontakt med gåsemøkk, og før du spiser når du er på stranden. Det er lurt å ha med våtservietter som er egnet til dette.

Hvor kan du henvende deg hvis det er mye gåsemøkk på strendene?

Vi ønsker tilbakemelding om dere opplever at det er mye gåsemøkk på en av kommunens strender. Observasjoner om dette kan meldes på e-post til marianne.kristiansen@io.kommune.no.

Hvis det er mye gåsemøkk på strender som driftes av andre enn kommunen ber vi dere ta direkte kontakt med de ansvarlige.