Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Søknadsfristen er 1. desember 2021.

Den 15. september ble det åpnet for at frivillige lag og organisasjoner som har bygget eller rehabilitert idrettsanlegg- eller nærmiljøanlegg, kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift knyttet til sine prosjekter.

Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggingen er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen gjelder ikke drifts- og vedlikeholdskostnader. 

Søknadsfristen er 1. desember 2021.

Søknader skal leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside. Der finnes også utfyllende informasjon over hva du må gjøre før du søker, og veiledning til selve søknadsprosessen.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon (Lotteri- og stiftelsestilsynet)