Frist for innmelding av nye anlegg som det skal søkes om spillemidler til er 1. juli

Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.

Dette gjelder kun for nye søknader, og ikke søknader som allerede er på prioriteringslista og skal fornyes eller gjentas i 2024.

Her finner du mer informasjon

Har du spørsmål?

Da kan du kontakte rådgiver for idrett og friluftsliv Grete Skjelbred på telefon 481 78 670 eller på e-post: grete.skjelbred@io.kommune.no