Lytt

Forslag til ordensreglement for grunnskolene og vedtekter for kommunale skolefritidsordninger (SFO) i Indre Østfold kommune

Forslag til ordensreglement for grunnskolene og vedtekter for kommunale skolefritidsordninger (SFO) i Indre Østfold kommune

Frist for innspill: 31. januar 2020

Det skal lages nytt ordensreglement for grunnskolene i Indre Østfold kommune. Forslaget skal ut på høring før det vedtas av lokalt politisk styringsorgan.

I tillegg skal det lages nye SFO-vedtekter for Indre Østfold kommune.

Forslagene legges ut på høring med høringsfrist 31. januar 2020.

Høringsdokumenter:

Høringsinnspill må være skriftlige og sendes via e-post til post@io.kommune.no innen 31. januar 2020.