Lytt

Viktig informasjon om korona/covid-19:

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense lokal smitteoppblomstring i Indre Østfold kommune

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense lokal smitteoppblomstring i Indre Østfold kommune

Smittesituasjonen lokalt i Indre Østfold kommune er ustabil og uavklart. Det har vært et relativt stort smittetrykk de siste par ukene i vår kommune. Vi ser også at flere av våre nabokommuner og Oslo viderefører strenge smitteverntiltak.

Indre Østfold kommune ønsker å være i forkant og jobbe forebyggende for å redusere nye smitteutbrudd og få ned smittetallene i vår kommune. Vi nærmer oss jul og har en målsetting om at familier kan få feire jul sammen, derfor innføres lokal forskrift Indre Østfold kommune.

Den lokale forskriften kommer i tillegg til reglene i Helse- og omsorgsdepartementets forskrift av 27. mars 2020 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

Forskriften

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense lokal smitteoppblomstring i Indre Østfold kommune desember 2020 vedtatt i kommunestyret (PDF, 170 kB)

Forskriftens gjeldende hovedpunkt pr. 21.12. er:

§ 2 Bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn hustandsmedlemmer, skal det benyttes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte, som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende bruke munnbind i kollektivtransporten. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Bestemmelsen gjelder også skolebusser.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende. 

Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 3. desember 2020.

§ 3 Begrensninger i antall deltakere ved private tilstelninger har varighet ut uke 51, det vil si til og med søndag 20. desember 2020.

Forskriften for øvrig varer til og med 10. februar 2021. Indre Østfold kommune kan når som helst endre, forlenge eller oppheve forskriften. 

Slik bruker du munnbind

Klikk for stort bilde