Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense lokal smitteoppblomstring i Indre Østfold kommune

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense lokal smitteoppblomstring i Indre Østfold kommune

På grunn av smitteutviklingen i Oslo og sentrale myndigheters oppfordring om etablering av lokale forskrifter etter behov, har kommunestyret i Indre Østfold kommune innført restriksjoner i lokal forskrift som gjelder i fra onsdag 21. oktober 2020.

Forskrift

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense lokal smitteoppblomstring i Indre Østfold kommune, Viken (PDF, 148 kB)

Den lokale forskriften kommer i tillegg til reglene i Helse- og omsorgsdepartementets forskrift av 27. mars 2020 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

Forskriftens to hovedpunkter er:

  • § 2 Begrensning i utøvelse av skjenkebevilling
    Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Det vises til Covid-19-forskriften for ytterligere bestemmelser om krav til smittevernfaglig drift ved serveringssteder.  
  • § 3 Bruk av munnbind ved kollektivreiser
    Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende bruke munnbind i kollektivtransporten. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

    Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Ikrafttredelse og varighet

Endringer i forskriften trer i kraft 21. oktober 2020. Forskriften varer ut november 2020. Indre Østfold kommune kan når som helst endre, forlenge eller oppheve forskriften.