Forskrift for Indre Østfold kommune om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig

Forskrift for Indre Østfold kommune om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig

Frist for kommentarer: 1. august 2022.

Bakgrunn

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2, sier at kommunen skal ha en forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, spesielt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men der kommunen vurderer at vedkommende, med forsvarlig hjelp, kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.

I tillegg skal forskriften regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.
 
Som ny kommune og etter gjennomført deltagelse i SIO-forsøket (statlig finansiering av omsorgstjenester), velger vi nå å justere forskriften tilpasset den nye kommunens forutsetninger. Forskriften vil deretter bli lagt ut på Lovdata, etter at den har vært på høring.

Har du kommentarer til forslaget?

Du kan sende kommentarer på e-post til: post@io.kommune.no eller per brev til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad innen 1. august 2022.

Dokument

Forskrift for Indre Østfold kommune om kriterier for langtidsopphold (PDF, 2 MB)