Formannskapets innstilling til kommunestyrets budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023-2026

Formannskapets innstilling til kommunestyrets budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023-2026

Formannskapet behandlet i sitt møte 18. november kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023-2026. Innstillingen ligger ute til offentlig ettersyn fram til endelig behandling i kommunestyret 7. desember 2022.

Formannskapets innstilling til budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023-2026 følger her:

Formannskapets innstilling til kommunestyret, PDF (PDF, 187 kB)

Her kan du se forslag i pdf-format:

Budsjettforslagene fra uavhengig representant ble presentert i møtet, men ikke realitetsbehandlet, da partiet ikke er representert i formannskapet: 

Her kan du se forslaget i pdf-format: