Formannskapets innstilling til kommunestyrets budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Formannskapets innstilling til kommunestyrets budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Formannskapet behandlet i sitt møte 23. november kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. Innstillingen ligger ute til offentlig ettersyn frem til endelig behandling i kommunestyret 8. desember 2021.

Formannskapets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 følger her:

Budsjettforslagene fra KRF, Venstre og uavhengig representant ble presentert i møtet, men ikke realitetsbehandlet, da partiene ikke er representert i formannskapet: