Følgende retningslinjer gjelder for lag og foreninger i Indre Østfold kommune

Følgende retningslinjer gjelder for lag og foreninger i Indre Østfold kommune

  • Foresatte/tilskuere kan være tilstede under trening og øvelse, men det oppfordres til å bruke munnbind der det ikke er mulig å overholde minst en meter avstand.
  • Alle skal føre besøksregistrering og listen skal oppbevares i 10 dager.
  • Alle skal desinfisere hender på vei inn og på vei ut av lokalet/treningsflaten.
  • Renholdsrutiner for øving- og treningslokalet skal følges.
  • Alle klubber/foreninger skal ha en smitteansvarlig som har ansvar for at alle lag og grupper følger retningslinjene for smittevern. Alle lag og foreninger skal i tillegg følge smittevernveilederen fra sitt særforbund.
  • De samme retningslinjene gjelder for øvelser innen sang, musikk og kulturaktiviteter. 

Skal vi unngå en ny nedstengning av idretts- og fritidsaktiviteter er det viktig at alle lag og foreninger følger disse retningslinjene. Både nasjonale myndigheter og kommunen gjør jevnlige vurderinger av smittesituasjonen, og man må derfor være forberedt på at det raskt kan komme endringer.