Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Ferieåpen barnehage for barn til ansatte i samfunnskritiske yrker

Ferieåpen barnehage for barn til ansatte i samfunnskritiske yrker

Informasjon om ferieåpen barnehage, med henvisning til covid-19/korona, i Indre Østfold kommune 2020, i uke 29 og 30, i Eid barnehage i Askim.

I 2020 er de kommunale barnehagene stengt i uke 29 og 30. Med tanke på covid-19/korona, og et eventuelt økt behov for barnehage for ansatte i samfunnskritiske yrker, velger vi å åpne for ferieåpen barnehage i uke 29 og 30, i Eid barnehage i Askim.

Det vil være et eget påmeldingsskjema til dette, og styrer vil i dialog med familien, eventuelt innvilge plass. Ta kontakt med styrer i din barnehage for søknadsskjema eller mer informasjon.