Detaljregulering for Skolegata 26 og 28 - Del av felt B2

Detaljregulering for Skolegata 26 og 28 - Del av felt B2

Frist for å klage: 10. desember 2022.

Kommunestyret har vedtatt detaljreguleringsplan for Skolegata 26 og 28 - Del av felt B2 – med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.  

Dette ble vedtatt i sak 133/22, den 1. november 2022.

Ønsker du å klage?

Du kan klage på vedtaket i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 28. En eventuell klage sender du på e-post til: post@io.kommune.no eller per post til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad innen 10. desember 2022.

Dokumenter

Skolegata 26 og 28 NY
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse rev. 10.02 (DokID 1700563)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse rev. 10.02 (DokID 1700563).pdf
Planbestemmelser - Skolegata 26-28 - Revidert 23.08 (DokID 1779082)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbestemmelser - Skolegata 26-28 - Revidert 23.08 (DokID 1779082).pdf
PlanID 301420200012 - Detaljregulering for Skolegata 26 og 28 - Del av felt B2 - sluttbehandling (DokID 1780987)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned PlanID 301420200012 - Detaljregulering for Skolegata 26 og 28 - Del av felt B2 - sluttbehandling (DokID 1780987).pdf
Plankart vertikalnivå 1 rev. 18.03 (DokID 1700564)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart vertikalnivå 1 rev. 18.03 (DokID 1700564).pdf
Skolegata 26-28 - Plankart Vertikalnivå 2 - Revidert 23.08 (DokID 1779085)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skolegata 26-28 - Plankart Vertikalnivå 2 - Revidert 23.08 (DokID 1779085).pdf
Vedlegg 1. Sammendrag av innspill etter varsling med kommentarer rev. 23.01 (DokID 1700567)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1. Sammendrag av innspill etter varsling med kommentarer rev. 23.01 (DokID 1700567).pdf
Vedlegg 2. Volumstudie B1 og B2 Snøhetta LOW RES (DokID 1700568)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2. Volumstudie B1 og B2 Snøhetta LOW RES (DokID 1700568).pdf
Vedlegg 3. Trafikkanalyse dat 01.12 (DokID 1700569)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3. Trafikkanalyse dat 01.12 (DokID 1700569).pdf
Vedlegg 4. VA-ledningsnett dat 14.12 (DokID 1700570)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4. VA-ledningsnett dat 14.12 (DokID 1700570).pdf
Vedlegg 5. Geoteknisk rapport dat. 22.09 (DokID 1700571)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5. Geoteknisk rapport dat. 22.09 (DokID 1700571).pdf
Vedlegg 6. Overvannsplan rev. 05.02 (DokID 1700572)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6. Overvannsplan rev. 05.02 (DokID 1700572).pdf
Vedlegg 7. Landskapsplan rev. 11.10 (DokID 1700573)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7. Landskapsplan rev. 11.10 (DokID 1700573).pdf
Vedlegg 8. Solstudie rev. 14.02 (DokID 1700574)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8. Solstudie rev. 14.02 (DokID 1700574).pdf
Vedlegg 9. Støyrapport 10.12 (DokID 1700575)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 9. Støyrapport 10.12 (DokID 1700575).pdf
Vedlegg 10. ROS-analyse rev. 30.11 (DokID 1700576)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 10. ROS-analyse rev. 30.11 (DokID 1700576).pdf
Vedlegg 11. Varslingskart dat. 22.10 (DokID 1700577)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 11. Varslingskart dat. 22.10 (DokID 1700577).pdf
Vedlegg 12. Innspill samlet varsling av oppstart dat. 23.11 (DokID 1700578)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 12. Innspill samlet varsling av oppstart dat. 23.11 (DokID 1700578).pdf
Vedlegg 13b Uteoppholdsarealer privat i leiligheter rev. 30.10 (DokID 1700580)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 13b Uteoppholdsarealer privat i leiligheter rev. 30.10 (DokID 1700580).pdf
Vedlegg 13a Uteoppholdsarealer MFUA og SFUA rev.30.10 (DokID 1700579)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 13a Uteoppholdsarealer MFUA og SFUA rev.30.10 (DokID 1700579).pdf
Vedlegg 14. Nær- og fjernvirkninger dat. 01.12 (DokID 1700581)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 14. Nær- og fjernvirkninger dat. 01.12 (DokID 1700581).pdf
Vedlegg 15. Referat fra avklaringsmøte 06.10.21 dat. 26.10 (DokID 1700582)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 15. Referat fra avklaringsmøte 06.10.21 dat. 26.10 (DokID 1700582).pdf
Vedlegg 16. Illustrasjonsplan kjelleretasje 00-A-11-001 Plan -1 rev. 11.10 (DokID 1700583)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 16. Illustrasjonsplan kjelleretasje 00-A-11-001 Plan -1 rev. 11.10 (DokID 1700583).pdf
Vedlegg 17. Kommunedirektørens kommentar til innspill fra offentlig ettersyn (DokID 1781069)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 17. Kommunedirektørens kommentar til innspill fra offentlig ettersyn (DokID 1781069).pdf
Vedlegg 18. Innspill ved offentlig ettersyn samlet (DokID 1781105)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 18. Innspill ved offentlig ettersyn samlet (DokID 1781105).pdf