Detaljregulering for deler av Barkerudsvingen, Mysen

Detaljregulering for deler av Barkerudsvingen, Mysen

Frist for uttalelse: 31. august 2022.

Plan- og bygningsutvalget vedtok 8. juni 2022 å legge ut forslag til detaljregulering for deler av Barkerudsvingen, gbnr 155/189 m.fl. på offentlig ettersyn.

Vedtaket ble gjort i sak 040/22, planID er 301420200009.

Om planforslaget

Planforslaget legger til rette for bygging av inntil elleve boliger. Planområdet omfatter tre boligtomter, en restteig og deler av den private veien Barkerudsvingen. 

Har du kommentarer?

Eventuelle uttalelser sender du på e-post til: post@io.kommune.no eller i brev til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad innen 31. august 2022. 

Dokumenter

Barkerudsvingen
Tittel Publisert Type
0. Vedtak i plan- og bygningsutvalget

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0. Vedtak i plan- og bygningsutvalget.pdf
1. Oversiktskart

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Oversiktskart.pdf
2. Plankart

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Plankart.pdf
3. Planbestemmelser

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Planbestemmelser.pdf
4. Planbeskrivelse

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. Planbeskrivelse.pdf
5. ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse)

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse).pdf
6. Illustrasjonsplan

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Illustrasjonsplan.pdf
7. Innkomne merknader med forslagsstillers kommentarer

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. Innkomne merknader med forslagsstillers kommentarer.pdf
8. Bestemmelse om vei, hjemmel, eiendomsrett

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8. Bestemmelse om vei, hjemmel, eiendomsrett.pdf
9. Redegjørelse grunnforhold

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9. Redegjørelse grunnforhold.pdf
9.1 Geologisk undersøkelse Østreng

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9.1 Geologisk undersøkelse Østreng.pdf
9.2 Geologisk undersøkelse, kartutsnitt

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9.2 Geologisk undersøkelse, kartutsnitt.pdf
9.3 Geoteknisk undersøkelse, Spar Momarkedet

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9.3 Geoteknisk undersøkelse, Spar Momarkedet.pdf
10. Solstudie

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. Solstudie.pdf
11. Støysonekart

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11. Støysonekart.pdf
12. Arkeologisk registreringsrapport, datert 22. april 2022

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12. Arkeologisk registreringsrapport, datert 22. april 2022.pdf
13. Oversendelse av rapport - avsluttet arkeologisk registrering, datert 19. mai 2022

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13. Oversendelse av rapport - avsluttet arkeologisk registrering, datert 19. mai 2022.pdf