Detaljregulering for Bergerudåsen II, Båstad

Detaljregulering for Bergerudåsen II, Båstad

Frist for uttalelse: 31. august 2022.

Plan- og bygningsutvalget vedtok 8. juni 2022 å legge ut forslag til detaljregulering for Bergerudåsen II, del av gbnr 759/1, på offentlig ettersyn.

Vedtaket ble gjort i sak 037/22, planID er 012220190003.

Om planforslaget

Planforslaget legger til rette for oppføring av seks boligbygninger med inntil to boenheter i hver, i tilknytning til tidligere regulert boligområde i Bergerudåsen i Båstad. 

Har du kommentarer?

Eventuelle uttalelser sender du på e-post til: post@io.kommune.no eller i brev til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad innen 31. august 2022. 

Dokumenter

Bergerudåsen II
Tittel Publisert Type
0. Vedtak i plan- og bygningsutvalget

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0. Vedtak i plan- og bygningsutvalget.pdf
1. Oversiktskart

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Oversiktskart.pdf
2. Plankart

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Plankart.pdf
3. Reguleringsbestemmelser

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Reguleringsbestemmelser.pdf
4. Planbeskrivelse

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. Planbeskrivelse.pdf
5. Illustrasjonsplan

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. Illustrasjonsplan.pdf
6. Innspill ved oppstart

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Innspill ved oppstart.pdf
7. Sammendrag av innspill med forslagsstillers kommentarer

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. Sammendrag av innspill med forslagsstillers kommentarer.pdf
8. ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse)

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8. ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse).pdf
9. Støyberegning

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9. Støyberegning.pdf
10. Overvannsnotat

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. Overvannsnotat.pdf
11. Illustrasjonsplan med fordrøyningsforslag

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11. Illustrasjonsplan med fordrøyningsforslag.pdf
12. 1. gangs behandling sak 097-21, datert 17. november 2021

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12. 1. gangs behandling sak 097-21, datert 17. november 2021.pdf
13. Tilsvar til vedtaket i plan- og bygningsutvalget 17. november 2021

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13. Tilsvar til vedtaket i plan- og bygningsutvalget 17. november 2021.pdf
14. Kart over eiendommen, nydyrkingsområdet og påfyllingsfjellkuler

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14. Kart over eiendommen, nydyrkingsområdet og påfyllingsfjellkuler.pdf
15. Beskrivelse av nydyrkingsområdet

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15. Beskrivelse av nydyrkingsområdet.pdf
16. Kart over nydyrkingsområdet og utløp drenering

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16. Kart over nydyrkingsområdet og utløp drenering.pdf
17. Bilder fra nydyrkingsområdet

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17. Bilder fra nydyrkingsområdet.pdf
18. Søknadsskjema for nydyrking

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18. Søknadsskjema for nydyrking.pdf
19. Søknad om å fjerne to fjellkuler

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19. Søknad om å fjerne to fjellkuler.pdf
20. Kart over areal nord for skole og barnehage - parsellhager

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20. Kart over areal nord for skole og barnehage - parsellhager.pdf
21. Uttalelse fra Landbrukskontoret datert 11. mai 2022

15.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21. Uttalelse fra Landbrukskontoret datert 11. mai 2022.pdf