Lytt

Viktig informasjon om korona/covid-19:

Covid-19 vaksinen / coronavirus vaccine

Covid-19 vaksinen / coronavirus vaccine

Informasjon om vaksinasjonsdato og andre praktiske opplysninger, blir lagt ut her på kommunens hjemmeside. Vi ber deg derfor om at du følger med daglig på den informasjonen vi legger ut.

Indre Østfold kommune forholder seg til reglene fra sentrale helsemyndigheter. Du kan lese mer om disse på helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets (FHI) nettside.  

Vaksinasjonsplan, uke for uke

Ukeplan

Vi har startet med vaksinasjon av beboere på sykehjem, beboere i bemannede omsorgsboliger med tilknytning til sykehjemmene og noe helsepersonell.

Så snart vi får beskjed om når massevaksinasjonen kan starte informerer vi på denne siden. Vi informerer da om hvilken aldersgruppe det gjelder, når vaksinasjonen skal foregå og praktiske opplysninger om selve vaksinasjonen. 

Vi legger til rette for både timebestilling og drop-in.  

Under har vi samlet en rekke spørsmål og svar om covid-19 vaksinen.

Spørsmål og svar

Koronavaksinering

Informasjon om koronavaksinen på flere språk

Flere språk

Vi søker personell til gjennomføring av covid-19-vaksineringen

Første halvdel av 2021 skal store deler av Indre Østfold befolkning tilbys Covid-19-vaksine. I tillegg til eget personell søker vi etter personer med kompetanse til å bidra i dette arbeidet. Aktuell kompetanse er helsesekretærer, sykepleiere, helsesykepleiere eller tilsvarende.

Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner du her