Covid-19 test for grensependlere og arbeidsreisende

Covid-19 test for grensependlere og arbeidsreisende

Det er innført krav om hyppigere koronatesting for personer som jobber i Norge, men bor i røde land eller regioner. Indre Østfold kommune tilrettelegger for en enkel løsning for grensependlere og arbeidsreisende.

Reglene om testing er fastsatt i den nasjonale covid-19 - forskriften § 6b og 6c. 

Les den den nasjonale covid-19 - forskriften her

Det er arbeidsgivere som er ansvarlig for å følge opp disse kravene om testing, dette gjelder arbeidsgivere i hele landet. Indre Østfold kommune ønsker generelt å tilrettelegge for næringslivet og har derfor fått på plass en testordning for bedrifter som trenger slike tester. Ordningen er inntil videre gratis.

Dokumentasjon på testing av grensependlere

For grensependlere som skal ha dokumentasjon på utført koronatest fra Indre Østfold kommune er det noen enkle krav som arbeidsgiver må sørge for at blir fulgt. 

Arbeidsgiver må fylle ut alle opplysninger i skjema under, sende det inn elektronisk og skrive ut en versjon som skal brukes som bekreftelse på gjennomført test. 

Etter innsending av skjema får arbeidsgiver informasjon om tid for testing per telefon. 

Testing foregår mandag-fredag kl. 10.00-12.00 og 13.00-14.30, og lørdager kl. 10.00-11.30.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidsgiver kan bli kontaktet av vårt koronateam på kvelder og i helger for å avtale tid til testing, men forsøker å ringe på hverdager.

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidstager tar med seg skjema til teststasjonen. Skjemaet blir underskrevet på teststasjonen. 

Gå til skjema for arbeidsgivere her

Testing for grensependlere som har lengre opphold enn syv dager i sitt hjemland

Alle grensependlere skal testes første dag de kommer til Norge, og deretter testes de igjen etter sju dager.  

Det vi si at testregime for grensependlere er det samme selv om de er borte ti dager eller mer. Alle starter opp med nytt testregime første dag de ankommer Norge. Altså dag en, og deretter hver syvende dag.

Testresultat

Ved positivt testresultat vil Indre Østfold kommune varsle personen som er testet direkte. Ved negativ test gis ingen tilbakemelding. 

Teststed for covid-19

Testing for covid-19 foregår på parkeringsplassen ved Askimhallen. Følg anvisninger for kjøretrase.

Veibeskrivelse: Følg Kirkegata, innkjørsel til parkeringsplassen/teststedet er første til venstre etter legevakten.