Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Covid-19 forskrift og gjeldende tiltak fra uke 34 for Indre Østfold kommune

Covid-19 forskrift og gjeldende tiltak fra uke 34 for Indre Østfold kommune

Det ble vedtatt nye tiltak for Indre Østfold kommune fra uke 34 under kommunestyremøtet søndag 16. august.

Bakgrunn for tiltakene

Tiltakene er nødvendige for å kunne åpne opp igjen såpass raskt etter en stor smitteoppblomstring.

Tiltakene som innføres fra uke 34, anses som forholdsmessige i forhold til nåværende situasjon. Forskriften legger opp til at kommunelegen kan gjøre endringer dersom det anses forsvarlig ut i fra den til en hver tid gjeldende smittesituasjon. Skulle smittetrykket øke mye, vil kommunelegen måtte vurdere om det må innføres strengere tiltak.

Forskrift:

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense lokal smitteoppblomstring i Indre Østfold kommune, Viken (PDF, 155 kB)

Følgende tiltak gjelder fra og med mandag 17. august

Private sammenkomster

 • Det blir tillatt med private sammenkomster med maksimalt 20 deltagere i løpet av sammenkomsten. Dette er under forutsetning av at nasjonale retningslinjer for avstand mellom personer overholdes, smitteverntiltak fastsatt i covid-19-forskriften overholdes og at det føres gjestelister.

Som «private sammenkomster» regnes enhver anledning der personer fra forskjellige husstander samles i private hjem, fritidsboliger, uavhengig av om sammenkomsten foregår utendørs eller innendørs.

Arrangementer

 • Forskriften for uke 33 forbød alle arrangementer ut august måned. Forbudet fortsettes ut uke 34, men med tillatelse til å avholde arrangementer med opptil 50 personer fra og med uke 35. Det åpnes altså en uke tidligere enn først bestemt, men med strengere tiltak enn på nasjonalt nivå ut uke 35.

Serveringssteder

 • Serveringssteder kan åpne under forutsetning av at man gjennomfører opplistede tiltak for å unngå ytterligere smittespredning.
 • Alkoholservering er ikke tillatt i uke 34. Fra uke 35 vil det bli tillatt med alkoholservering frem til kl. 24.00. Dette følger de siste endringene i covidforskriften § 13 femte ledd.

Idrett, friluftsliv og lignende

 • Treningsstudioer kan åpne i bemannet åpningstid under forutsetning av at de følger covid-19-forskriften. Gruppetrening er ikke tillatt fordi gruppetrening medfører større grad av nærhet enn individuell trening.
 • Svømmehaller og idrettshaller holdes stengt ut august.
 • Utendørsanlegg åpnes fra uke 34 under forutsetning av at regler om avstand følges. Garderobeanlegg til slike anlegg holdes stengt ut august, på bakgrunn av at det fort blir tett og vanskelig å overholde kravene til avstand og lignende.
 • Badeplasser, parker og liknende åpnes, under forutsetning av at avstandsreglene overholdes. Disse kan stenges raskt ut fra smittefaglige vurderinger.

Skoler og barnehager

 • SFO, skoler og barnehager åpnes. Kommunelegen vil forløpende vurdere behov for tiltak ved skoler og barnehager og fatte vedtak om dette ved behov. Dette er med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd.
  Eksempler på mulige tiltak kan være rullering av enkeltdager med hjemmeskole gjennom Teams for enkelte trinn for å begrense antallet elever til stede til enhver tid, og stenging av enkeltskoler/enkelte barnehager ved lokal smitteoppblomstring i disse. Kommunelegen står fritt til å vurdere hvilke tiltak som er mest hensiktsmessig og forholdsmessige.