Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Bruk av munnbind hos ansatte på sykehjem – for å beskytte beboerne

Bruk av munnbind hos ansatte på sykehjem – for å beskytte beboerne

Søndag 5. april besluttet Indre Østfold kommune å pålegge ansatte på samtlige sykehjem å bruke munnbind på jobb. Dette gjøres for å redusere muligheten for at smitte overføres fra ansatte til beboere på sykehjemmet. Tirsdag 7. april ble dette pålegget utvidet til å gjelde også ansatte ved bemannede omsorgsboliger i kommunen. 

Å beskytte de svakeste og mest utsatte gruppene er prioritet nummer én for oss.

- Dette gjøres for å primært hindre, subsidiært begrense, at smitte overføres fra ansatte til beboere, ikke motsatt. Vi har hele tiden hatt et særlig fokus på våre innbyggere som bor på sykehjem. Vi vet at disse er blant de mest sårbare og utsatte gruppene for Covid 19. Tiltak for å redusere sjansen for, og eventuelt omfanget av, smitte på sykehjemmene har derfor førsteprioritet for oss, sier kommunaldirektør Kenneth Johannessen.

Forskning viser at en andel av de som får sykdommen har få eller ingen symptomer i det hele tatt. Særlig unge mennesker kan gå gjennom sykdommen uten å være klar over at de er smittet.

- Dette er en kjempeutfordring for oss», sier Johannessen. Vi har mange ansatte, også unge mennesker, som i prinsippet kan få smitte uten å merke symptomer. Vi har strenge testregimer og tester alle ansatte i helsesektoren som har symptomer. I tiden frem til prøvesvar foreligger, settes den ansatte i karantene. Men dersom den ansatte ikke har symptomer i det hele tatt, er disse umulig å fange opp. Da kan de, uten å vite at de er smittet, overføre smitte til våre beboere.

Ved at ansatte bruker munnbind når de er på jobb på sykehjemmet, håper kommunen at det reduserer sjansen for at beboerne blir smittet av ansatte som ikke selv vet at de er smittet.

Kommer i tillegg til allerede iverksatte tiltak

Bruk av munnbind kommer i tillegg til allerede strenge rutiner og prosedyrer.

- Beboere og pårørende kan være helt trygge på at vi følger nasjonale krav, hundre prosent. Ansatte som har symptomer, møter selvfølgelig ikke på jobb. For disse er det testing og karantene som gjelder. Dette er et tiltak som kommer i tillegg til allerede innførte regler for å ytterligere forsøke å verne beboere på sykehjemmene.

Tidlig ute

I Indre Østfold kommune satte man krisestab to uker før skoler og barnehager ble stengt, kommunen påla besøksrestriksjoner på sine sykehjem før myndighetene innførte dette som krav – og nå innføres bruk av munnbind som et smittereduserende tiltak for ansatte på sykehjem. I kommunens kriseledelse har man registrert at flere kommuner nå har fått smitte inn på sykehjemmene. Noen i betydelig grad.

- Risiko for komplikasjoner og død er betydelig høyere, faktisk mange ganger høyere, for denne gruppen. Å være i forkant av situasjonen er nøkkelen til en best mulig krisehåndtering, sier Johannessen. Vi kan ikke spå noe som helst om hvordan dette utvikler seg videre, og situasjonen kan endre seg raskt til det verre. Også for vår kommune. Men vi  kan garantere at vi både nå, og i ettertid, skal kunne si at vi gjorde alt i vår makt for å redusere omfanget av denne tragedien mest mulig, avslutter Johannessen.