Betalte dugnadsoppdrag i Indre Østfold kommune for lag og foreninger

Betalte dugnadsoppdrag i Indre Østfold kommune for lag og foreninger

Søknadsfristen er 10. mars.

Offentlige badeplasser 

Arbeidsoppgave: Tilsyn, renhold av toaletter, avfallshåndtering, grøntskjøtsel
Sesong: 1. mai-31. august
Hyppighet: Daglig/helg/etter behov (variasjoner de ulike stedene)

Fire ulike søkbare oppdrag: 

 1. Spydeberg, Lyseren: Hallerud og Granodden (fredag-søndag)
 2. Trøgstad: Gravstjern (fredag-søndag)
 3. Båstad: Stiklatjern (fredag-søndag)
 4. Hærland: Lundebyvannet (mandag-søndag)

Høytorp fort

Arbeidsoppgave: Klippe gress (plen + kantklipp)
Sesong: 1. mai-30. september
Hyppighet: Ukentlig/etter behov

Idrettsanlegg

Arbeidsoppgave: Klippe gress
Sesong: 1. mai-30. september
Hyppighet: Ukentlig/etter behov
Tilrettelegges tidsmessig slik at det ikke kommer i konflikt med trening på banen.

Fire ulike søkbare oppdrag: 

 1. Båstad fotballbane
 2. Korsgård, gressmatte
 3. Spydeberg stadion, gressmatte
 4. Tomter stadion, gressmatte

Skoler

Arbeidsoppgave: Klippe gress (plen + kantklipp)
Sesong: 1. mai-30. september
Hyppighet: Ukentlig/etter behov

Tre ulike søkbare oppdrag: 

 1. Trømborg skole
 2. Kirkefjerdingen skole
 3. Havnås skole og barnehage

Generelt

 • Søker må være lag eller forening, med aktivitet i Indre Østfold kommune, registrert i frivilligregisteret/enhetsregisteret
 • Det forutsettes at lag/forening påtar seg det fulle og hele ansvar for jobben
 • Søker holder maskiner og utstyr selv, alle nødvendige forsikringer tegnes av lag/forening
 • Godtgjørelse vil variere med størrelse på oppdrag, og hvilket utstyr som er påkrevd for å utføre oppdraget. Godtgjørelse avtales i hvert enkelt tilfelle

Oppdraget tildeles søkere i følgende prioriterte rekkefølge

 • Bruker av anlegget/objektet
 • Lag og foreninger med geografisk tilhørighet til området
 • Andre lag og foreninger

Vil du søke?

Retningslinjer og søknadsskjema finner du her

Søknadsfristen er 10. mars 2021.

Søknad eller spørsmål kan du sende på e-post til: bente.lundsrud@io.kommune.no