Aslaug og Johnny Bråthens fond for personer som utdanner seg til lege, sykepleier eller helsefagarbeider

Aslaug og Johnny Bråthens fond for personer som utdanner seg til lege, sykepleier eller helsefagarbeider

Søknadsfristen er 30. april 2021.

Aslaug og Johnny Bråthens fond tildeler midler til personer som utdanner seg til lege, sykepleier eller helsefagarbeider. Søkere må bo innenfor det geografiske området som tidligere var Trøgstad kommune. 

Ønsker du å søke?

Du søker via skjemaet under. Husk å vedlegge dokumentasjonen som er beskrevet i søknadsskjemaet.

Søknaden sendes innen 30. april 2021 til: 

Aslaug og Johnny Bråthens fond
c/o Indre Østfold kommune v/ Nina Teig
Postboks 34
1861 Trøgstad

Her finner du søknadsskjemaet i Word (DOCX, 14 kB)

Her finner du søknadsskjemaet som PDF (PDF, 49 kB)