Årsbudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 er klart

Årsbudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 er klart

Dokumentet ble vedtatt i kommunestyret 9. desember 2020.

Årsbudsjettet og økonomiplanen har i år en litt annen form enn tidligere: Det er bygget opp som en nettside med temaer og moduler og er ikke lenger et enkeltstående dokument. Dette gjør det enkelt for deg å velge de områdene du er interessert i å lese mer om. 

Hvis du vil ha en muntlig presentasjon av budsjettet, kan du se videopresentasjoner fra rådmannen og kommunaldirektørene i Oppvekst og Helse og velferd.

Her finner du årsbudsjettet for 2021 og økonomiplanen for 2021-2024

Du finner det også på knappen "Planer og høringer" på forsiden av nettsidene våre.