Arbeider starter i området Kirkegata

Arbeider starter i området Kirkegata

Sanering (skifte av vann- og avløpsrør og separering/deling av disse) av området Kirkegata, starter mandag 3. mai.

For kjørende i Kirkegata, vil dette bety:

  • lysregulering
  • at Dr. Randers gate stenger på strekingen Høvleriet-Kirkegata. Kjøring til Annekset/rådhuset er åpent.

Vi regner med at dette vil vare fram til over sommeren 2021.

Klikk for stort bildeHydrogenbil for utprøving

I forbindelse med graveprosjektet, har ansvarlig entreprenør Arild Kolstad AS, i samarbeid med Indre Østfold kommune, valgt å låne en fossilfri lastebil til arbeidet.

Den fossilfrie lastebilen er lånt av Viken Fylkeskommune, Interreg og Miljødirektoratet. 

Løvstien/Solbergfosslinna

Det pågår og vil pågå arbeider på Solbergfosslinna bak Byggmakker. Her vil det spuntes og foregå omfattende arbeider frem til høsten 2021.

Solbergfosslinna er tilgjengelig i hele perioden, men det vil skiltes midlertidig trasé forbi anleggsområdet.