Arbeider i Kirkegata

Arbeider i Kirkegata

Arbeidet på strekningen startet onsdag 22. august og fortsetter ut året.

For kjørende i Kirkegata, vil dette bety:

  • lysregulering
  • at Dr. Randers gate stenger på strekingen Høvleriet-Kirkegata. Kjøring til Annekset/rådhuset er åpent.

Hva handler prosjektet om?

Entreprenøren arbeider per oktober 2021 med videre masseutskiftning på strekningen fra Dr. Randers gate til Prestenggata. Det vil deretter bli satt kantstein fra uke 42 lik som i Dr. Randers gate. Det vil også bygges fortau på strekningen langs grusbanen. Nå blir det en sammenhengende fortausstrekning på begge sider fra Klokkergata til Prestenggata.

Prosjektet omfatter også trekkerør for fremtidige fibertraséer, nytt gatelysanlegg og overvannshåndtering.

Asfaltering

Kirkegata fra Dr. Randers gate til Klokkergata vil bli prioritert så snart kantstein er satt. Vi vil da samtidig asfaltere Klokkergata. Asfaltering av resten av strekningen til Prestenggata med nytt fortau, vil være avhengig av været (tele, frost og lignende).