Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Åpning av skoler i Indre Østfold kommune

Åpning av skoler i Indre Østfold kommune

Regjeringen bestemte torsdag 7. mai at alle landets grunnskoler skulle åpne opp igjen i løpet av uke 20, det vil si mellom 11. mai og 15. mai.

Det er behov for å planlegge og tilrettelegge skolene før oppstart for å sikre forsvarlig håndtering av smittevern, organisering og nødvendig renhold. Det vil være ulik organisering av skoledagene på den enkelte skole, det vil skolene selv orientere nærmere om.

Skolene i Indre Østfold vil åpne slik:

Oppstart:

  • 8.-10. trinn starter opp på tirsdag 12. mai (unntaket er 8. trinn på Askim ungdomsskole som starter på onsdag 13. mai)
  • 5.-7. trinn starter opp på onsdag 13. mai
  • 1.-4. trinn videreføres som i dag
  • SFO videreføres som i dag

Alle oppfordres til å lese veilederen for barne- og ungdomsskolen:

Veileder for barneskolen

Veileder for ungdomsskolen

For utdypende informasjon eller spørsmål så kontakter du din skole.

Velkommen tilbake, vi gleder oss til å se dere igjen!