Anbudskonkurranse - Parallelle rammeavtaler, bygningsmessige arbeider

Anbudskonkurranse - Parallelle rammeavtaler, bygningsmessige arbeider

Indre Østfold kommune har publisert en anbudskonkurranse for entreprenører som utfører bygningsmessige arbeider. Tilbudsfristen er satt til 13. desember 2021.

Formål og beskrivelse av anskaffelsen

Indre Østfold kommune har et løpende behov for tjenester innen bygningsmessige arbeider med tilhørende materiell i forbindelse med vedlikehold av kommunens bygningsmasse, tilpasning og ombygging av eksisterende lokaler, renovering- og oppgraderingsprosjekter av formålsbygg mv.

Oppdragsgiver har til hensikt å inngå parallelle rammeavtaler med tre leverandører.

Avtalen forvaltes av eiendomsseksjonen som er en del av kommunalområdet Plan og teknikk. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse som utgjør om lag  270 000 kvadratmeter.

Oppdragsgiver har behov for leverandører med kompetanse innen følgende felt (listen er ikke uttømmende):

 • Bygningsmessig arbeider utvendig/innvendig
  • Mur og tre
  • Utskifting av porter, dører og vinduer
  • Isolering, tetting og tekking
  • Service- og vedlikeholdsarbeid
 • Funksjon som ansvarlig søker og prosjekterende innen tiltaksklasse 1

Avtalen er inndelt i tre geografiske områder med et tilnærmet likt behov i avtaleperioden. Leverandører som tildeles kontrakt vil ha førsteprioritet på løpende oppdrag innen området man er tildelt.  

 • Område 1: kommunal bygningsmasse i tidligere Askim kommune
 • Område 2: kommunal bygningsmasse i tidligere Hobøl og Spydeberg kommune
 • Område 3: kommunal bygningsmasse i tidligere Eidsberg og Trøgstad kommune

Konkurransen er publisert på Doffin

Mer informasjon om konkurransen finner du på Doffin

Tilbudsfristen er satt til 13. desember 2021.