Askim Historielag

Askim Historielag er en institusjon som skal tjene samfunnet og dets utvikling gjennom sin museale virksomhet. Vi skal samle inn og bevare, forske i, formidle og stille ut materiell og ikke-materiell kulturarv om menneskene og dets omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed i Askim.
Museet skal nå publikum med kunnskap og opplevelser og være åpent for alle. Historielaget bestemmer selv hva som skal innlemmes i museets samlinger og hva som kan gis til andre museer, lånes ut eller avhendes. Museet skal være oppmerksom på det formidlingspotensiale som ligger i digitalt basert formidlingsteknologi. Museet skal legge til rette for at barn og unge skal kunne bruke museet og den museale virksomhet som en læringsarena for kunnskap og opplevelse.
Adresse Kontakt Kategori
Askim Historielag
Klokkergården 12, Askim Postboks 255
1802 Askim
Valter N. Bakkene
Telefon: 918 09 426 / 69681467
Aktiviteter
Kontaktpersoner
E-post vnb@live.no