A/L Grendehuset Folkvang

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
A/L Grendehuset Folkvang
Båstadveien 855 / Post. St . Hansveien 5
1866 Båstad
Jon Ruud
Telefon: Folkvang .69828380 / Marit Natrud mob 93293367
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
Bestille lokalet mob 90536028 Tove Sæterdal