Askim IF - Trim

I sommerhalvåret arrangerer Idrettsforeningens Trimgruppe
turer for eldre i aldersgruppen 55+.
Hver onsdag , bortsett fra tiden mellom St.Hans og medio august,
møtes vi på parkeringsplassen ved Idrettshallen kl.10:00. Derfra
går vi eller kjører biler til utgangspunktet for dagens tur.
Vi forsøker å variere turterrenget,og hvis mulig legges turen
innom interessante fornminner, nedlagte husmannsplasser og
andre kulturminner.
På noen turer er det med en guide som forteller om de stedene vi
passerer. En kafferast på et hyggelig sted hører med.
Det sosiale samværet er en viktig del av turen.
Turene bekjentgjøres i “ på plakaten” i onsdagsutgaven av
Smaalenene Avis.

Vel møtt!
Adresse Kontakt Kategori
Askim IF - Trim
Dr.Randersgate 17 Dr.Randersgate 17,
1833 Askim
Nina Aakvaag Dahl
Telefon: Ikke registrert
E-post: post@askimif.no
Aktiviteter
Kontaktpersoner