Ytre Hobøl Bygdekvinnelag

Vi er et nettverk av kvinner som deltar svært aktivt i kultur og samfunnslivet i bygda. Vi har egne møter, åpne arrangementer, bidrar på Ringvoll skole og har egen vevstue. Vi er engasjert i arrangementer på Vestre Bråte bygdetun, vi er opptatt av tradisjonsmat, håndarbeid, friluftsliv, helse og ellers det meste som engasjerer folk i bygda.
Adresse Kontakt Kategori
Ytre Hobøl Bygdekvinnelag
Marit Hoff Lund
Telefon: 91573390
Aktiviteter
Kontaktpersoner