Mysen Skolekorps

Mysen skolekorps er en medlemsdrevet barne- og ungdomsorganisasjon som tilbyr musikkundervisning, et trygt og godt miljø og tilhørighet ved hjelp av opplæring, sosiale aktiviteter og god organisering.

Mysen Skolekorps tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Østfold krets.
Adresse Kontakt Kategori
Mysen Skolekorps
ABC veien 30 Kammerudveien 65
1852 Mysen
Bjørn Aksel Eie
Org.nr.: 975 711 994
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter
Kontaktpersoner