Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner, avd. Follo og Indre Østfold


Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)
er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende.
Vi består i dag av 7500 medlemmer og har 59 lokalforeninger over hele landet. Våre medlemmer representerer ulike faser i Norges moderne historie. De er veteraner fra dagens internasjonale operasjoner – og helt tilbake til Tysklandsbrigaden.

NVIO er en politisk nøytral organisasjon som jobber for å fremme interessene til veteraner og deres pårørende.

NVIO driver et landsomfattende kamerat – og familiestøttearbeid.
Adresse Kontakt Kategori
Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner, avd. Follo og Indre Østfold
Høytorp Fort Bygg 28 Høytorp Fort Bygg 28
1850 1850
Tom Borge
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
Registrert i Frivillighetsregisteret