Natteravnene Askim

Natteravning
Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kvelds- og nattetid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg når de unge trenger det.
Det handler også om at vi sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn slik at barn og unge får en tryggere oppvekst.
Som natteravn får du anledning til å diskutere med og lære av andre foreldre. Du får et innblikk i dine barns verden utenfor hjemmets trygge vegger og kunnskap om hva de unge er opptatt av. Det er en av grunnene til at natteravnene i dag regnes som Norges største og kanskje viktigste voksenopplæringsprosjekt.
Kriminalitetsforebyggende
Natteravnenes tilstedeværelse bidrar også til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger, og de fleste natteravngrupper samarbeider godt med det lokale politiet. Natteravnene regnes i dag som et av Norges største og viktigste voldsforebyggende prosjekt.
Natteravnene er ikke et borgervern eller reservepoliti, og de blander seg ikke inn i uroligheter, men kontakter hjelp om nødvendig. Deres tilstedeværelse er ofte nok til å roe ned situasjonen.
Hvem kan bli natteravn?
Alle voksne med sunn fornuft kan bli natteravner – uansett alder, kjønn, utdanning, fysisk handikap, religion eller etnisk bakgrunn. De ferdes utendørs og er i sine gule jakker synlige i gatebildet. De observerer og hjelper, lytter og gir veiledning når barn og unge tar initiativ til det. Alvorlige problemer skal henvises til foreldre, politi eller andre.
Natteravngruppene arbeider etter felles etiske retningslinjer. Retningslinjene er vedtatt av deltakere fra natteravngrupper over hele landet og er en del av hovedsamarbeidsavtalen mellom Tryg Forsikring og den enkelte natteravngruppe.
Lokal organisering og samarbeid
Organiseringen av natteravngruppene varierer fra sted til sted, og lokale behov avgjør når og hvor ofte natteravnene er ute. En natteravn vandrer aldri alene, men går i grupper på minimum tre.
Adresse Kontakt Kategori
Natteravnene Askim
Parkveien 1A co/Geir Vidar Bratli, Ibsensgate 10B
1831 Askim
Geir Vidar Bratli
Telefon: 90625616
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Tittel Styreleder
Mobil 90625616
Besøksadresse Ibsensgate 10A
Postadresse 1831 Askim