Lytt

Viktig informasjon om korona/covid-19:

Innbyggernes time

Ønsker du å prate med den politiske ledelsen i Indre Østfold kommune om noe som opptar deg?

Dato
20. oktober 2020
Tid
17:00 - 18:00
Sted
Innbyggertorg og bibliotek
Merknad
Sted: Tomter innbyggertorg og bibliotek. Du møter Camilla Aas og Saxe Frøshaug.

Utvalgslederne, ordfører og varaordfører har nå satt av tid på våre fem innbyggertorg og bibliotek, der du kan komme innom og snakke om hva som er viktig for deg. Mulighet for en kaffekopp blir det også.

Disse kan du møte:

 • Saxe Frøshaug, ordfører
 • Kathrine Hestø Hansen, varaordfører
 • Camilla Aas, leder samfunnsutvalget med ansvar for kommunens oppgaver knyttet til stedsutvikling, arealutvikling, kommunedelplanens samfunnsdel, samferdsel, næring, landbruk (inkl. konsesjonsloven, skogbrukslova og jordlova), miljø, teknikk, kultur, bibliotek, friluftsliv, naturforvaltning, idrett, frivillighet, reiseliv og andre fagområder som naturlig hører inn under Samfunnsutvalget
 • Hilde Kraggerud, leder livsløpsutvalget med ansvar for kommunens oppgaver knyttet til folkehelse, oppvekst, helse og omsorg
 • Øystein Østre, leder plan- og bygningsutvalget med ansvar for kommunens oppgaver knyttet til matrikkellova og plan- og bygningsloven, inkludert kommuneplanens arealdel

Arrangør

Indre Østfold kommune

Andre tidspunkt

 1. Tirsdag, 20.10.2020 17.00 - 20.10.2020 18.00
 2. Onsdag, 04.11.2020 17.00 - 04.11.2020 18.00
 3. Torsdag, 19.11.2020 17.00 - 19.11.2020 18.00
 4. Torsdag, 03.12.2020 17.00 - 03.12.2020 18.00
 5. Torsdag, 21.01.2021 17.00 - 21.01.2021 18.00
 6. Mandag, 01.02.2021 17.00 - 01.02.2021 18.00
 7. Tirsdag, 16.02.2021 17.00 - 16.02.2021 18.00
 8. Onsdag, 03.03.2021 17.00 - 03.03.2021 18.00
 9. Torsdag, 18.03.2021 17.00 - 18.03.2021 18.00
 10. Mandag, 12.04.2021 17.00 - 12.04.2021 18.00
 11. Tirsdag, 27.04.2021 17.00 - 27.04.2021 18.00
 12. Onsdag, 12.05.2021 17.00 - 12.05.2021 18.00
 13. Torsdag, 27.05.2021 17.00 - 27.05.2021 18.00
 14. Torsdag, 10.06.2021 17.00 - 10.06.2021 18.00