Sommerkjøreskole på NMK Trøgstad

Et samarbeid mellom Home Start Familiekontakten, Trøgstad frivilligsentral og NMK Trøgstad, og støtte fra Gjensidige Stiftelsen muliggjør aktivitetstilbud i sommerferien. 

Tidspunkt
Onsdag 29.07.2020 10.00 - søndag 02.08.2020 15.00
Sted
NMK Trøgstad

Onsdag 29. juli starter vi opp kl. 10 med teknisk og teoretisk opplæring. Senere på dagen kommer erfarne kjørere som vi skal se på. Torsdag og fredag blir det kjøretrening på gokart og motocross. Lørdag blir det kjøring sammen med erfarne kjørere.

Vi har fått støtte fra Gjensidige Stiftelsen til å kjøpe inn kjøretøy og kjøredresser, og alt utstyr låner vi ut gratis.

Det er en egenandel på kr 1900 for medlemskap i NMK, lisens for gokart og motocross, og lisenskurs. Lisenser er et forsikringsbevis.

Vi har også fått midler slik at vi kan dekke egenandel for noen deltagere.Ta kontakt med Synnøve Buer innen 30. juni på tlf 940 81 023 eller e-post: post@trogstad.frivilligsentral.no dersom du ønsker dette.

Ønsker du å melde på barnet ditt? 

Vi har begrenset med plasser så det lønner seg å melde seg på raskt! Påmelding til post@nmktrogstad.no

Skriv opp navn, alder og høyde på barn og navn og tlf nr på foresatt. En foresatt må være med.

Vi fikk innvilget midler 17. juni, så derfor er ikke alle detaljer klare enda. Men det blir matservering, og vi satser på overnatting i telt fra fredag til lørdag for de som ønsker det. For mer opplysninger følg med på nettsidene til NMK Trøgstad og Trøgstad Frivilligsentral.