Indre Østfold kommune

Informasjonsmøte om de nye regionale miljøkravene

Velkommen til landbrukskveld om nye regionale miljøkrav og miljøtiltak i landbruket 8. februar 2023 kl. 18.00-21.00 på rådhuset i Bjørkelangen. Det er gratis deltagelse og servering. 

Dato
8. februar 2023
Tid
18:00 - 21:00
Sted
Rådhuset i Bjørkelangen

I løpet av januar og februar 2023 vil det bli holdt til sammen ti informasjonsmøter om de nye regionale miljøkravene.

Informasjonsmøtene blir arrangert av vannområdene Morsa, Glomma Sør, Øyeren og Haldenvassdraget i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken, på vegne av og sammen med kommunene.  Innholdet blir ganske likt på alle møtene, men geografisk spredt. Du kan selv velge hvor du vil møte opp.

Program

Kl. 18.00: Velkommen v/ Landbrukskontoret

Kl. 18.05: Hvordan virker de ulike miljøtiltakene i landbruket på vannmiljøet? (video) v/ Eva Skarbøvik, NIBIO

Kl. 18.20: Nye miljøkrav og nytt RMP-program – Hva kan vi gjøre nå? v/ Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kl. 19.20: Pause med matservering 

Kl. 19.40: Økonomi i miljøprogrammene v/ Norsk Landbruksrådgiving

Kl. 20.40: Orienteringer v/ Landbrukskontoret/vannområdene

Det er lagt inn god tid til spørsmål og avklaringer underveis.

Påmelding

På grunn av matservering legger vi opp til påmelding. 

Til påmeldingsskjema

Alternativt kan du sende e-post til lars.selbekk@marker.kommune.no eller SMS til tlf. 416 90 366 for påmelding. 

Invitasjon til informasjonsmøte med program og møtesteder - Klikk for stort bilde

 

Informasjon om hendelsen

Pris voksen
0