Temadag - Helse og mestringsplan for Indre Østfold kommune

Dagen vil være todelt. Første del av dagen vil ha fokus rettet mot å skape en felles forståelse for utfordringsbildet kommunen står overfor de neste 10 årene. Andre del av dagen vil vi se nærmere på blant annet "kommunens omsorgstrapp" og hvordan vi kan utvikle tjenester som setter oss i best mulig stand til å håndtere fremtidens utfordringer.

Dato
13. desember 2022
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Kommunestyresalen, Indre Østfold rådhus

Til første del av dagen (kl. 09.00-11.30) inviteres politikere og frivillige organisasjoner til deltagelse, og innbyggere inviteres til å være tilhørere.

Arrangør

Indre Østfold kommune