Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Offentlig ettersyn - detaljregulering for gbnr. 96/258, Schuckertlinna

Offentlig ettersyn - detaljregulering for gbnr. 96/258, Schuckertlinna

Frist for kommentarer: 14. juli 2020

Plan- og bygningsutvalget har vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for gbnr 96/258, Schuckertlinna, på offentlig ettersyn. Dette ble vedtatt i sak 023/20, datert 5. mai 2020 (planID 012420180004).

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å kunne bygge en firemannsbolig med garasjer på eiendommen.  

Frist for å sende inn kommentarer til reguleringsforslaget er 14. juli 2020.

Ønsker du å komme med innspill?

Eventuelle kommentarer sender du på e-post til post@io.kommune.no eller i brev til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.

Dokumenter

Vedtak i plan- og bygningsutvalget (PDF, 156 kB)

Oversiktskart (PDF, 2 MB)

Plankart (PDF, 309 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 151 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Vedlegg A - sammendrag av innkommende innspill (PDF, 217 kB)

Vedlegg B - ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) (PDF, 391 kB)

Vedlegg C - situasjonskart (PDF, 5 MB)

Vedlegg D - sol og skygge (PDF, 104 kB)

Vedlegg E - geoteknisk rapport (PDF, 3 MB)

Vedlegg F - terrengsnitt (PDF, 442 kB)

Vedlegg G - 3D-illustrasjoner (PDF, 84 kB)

Vedlegg H - støyrapport (PDF, 999 kB)

Vedlegg I - estimert trafikkvekst (PDF, 429 kB)