Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Kunngjøring av planvedtak for en del av planområdet for områdereguleringen for Brugata, Askim stasjon og sentrum syd, "Stasjonsplanen" som tidligere har vært unntatt fra rettsvirkning

Kunngjøring av planvedtak for en del av planområdet for områdereguleringen for Brugata, Askim stasjon og sentrum syd, "Stasjonsplanen" som tidligere har vært unntatt fra rettsvirkning

Frist for innspill: 17. mars 2020

Askim bystyre har i sak 67/19 datert 12.12.2019 fattet planvedtak for feltene SE9, o_SV1, o_F22, K1, K2, K3, o_F23, o_AVG1, o_TO3 og o_SV2 innenfor områdereguleringen for Brugata, Askim stasjon og sentrum syd (Plan-ID 012420120004), også benevnt «Stasjonsplanen».

I sak 57/19, datert 08.10.2019 ble ovennevnte felter vedtatt unntatt fra rettsvirkning som følge av innsigelse fra Statens vegvesen. Innsigelsen ble bekreftet trukket under angitte vilkår i brev fra Statens vegvesen datert den 11.12.2019.

Klagefristen for vedtak av de av angitte feltene ovenfor er 3 uker, frist 17. mars 2020.

Eventuell klage sendes til Indre Østfold kommune, Postboks 34, 1861 Trøgstad eller på e-post til post@io.kommune.no  

Dokumenter sak 67/19

Askim bystyres planvedtak i sak 57/19, datert 08.10.2019 med tilhørende plandokumenter finnes i Indre Østfold kommunes planinnsyn: https://kommunekart.com/klient/indreostfold/regplan.
Dette vedtaket ble varslet og kunngjort fredag den 18. oktober 2019. Dette vedtaket er det ikke mulig å sende inn klage på nå.