Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Høring om veinavn i hyttefelt ved Lyseren i Spydeberg

Høring om veinavn i hyttefelt ved Lyseren i Spydeberg

Frist for innspill: 5. august 2020

Det er behov for veinavn som skal brukes til veiadressering av hyttefelt som tidligere ikke har hatt veiadresser.

To av navnene er tidligere vedtatt på kommunestyremøte i Spydeberg kommune i 2001.

Området omfatter hyttefeltene Vatn sør, Vatn nord, Hallerud, Haukenestangen, Tangen, Kula, Hemnestangen, Vøyentangen og Lysefjell.

Dette arbeidet er hjemlet og angitt i matrikkelforskriftens § 49.

Forslag til veinavn

Vi ønsker tilbakemelding på forslagene til følgende veinavn:

  • Hallerud, Vatn sør, Vatn nord: Vatnveien
  • Haukenestangen: Haukenesveien
  • Tangen: Tangenveien
  • Vøyentangen: Vøyentangen
  • Lysefjell: Lysefjellveien

Hemnesveien og Kulaveien er allerede brukt for noen adresser og beholdes.

Dokumenter

Kart Hallerud og Vatn (PDF, 4 MB)

Kart Haukenestangen og Tangen (PDF, 2 MB)

Kart Vøyentangen (PDF, 1012 kB)

Kart Lysefjellveien (PDF, 2 MB)

Har du innspill?

Da sender du innspillene skriftlig til oss innen 5. august på epostadresse post@io.kommune.no eller til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.

Merk oversendelsen med saksnummer 20/7632.

Videre saksgang

Før saken fremmes til behandling, er saken nå sendt på høring. Deretter sendes saken sammen med innkomne høringsuttalelser til den regionale stedsnavntjenesten (Språkrådet) og Statens Kartverk. Disse vil gi sin anbefaling om skrivemåten og kommentarer til valg av veinavn. Deretter vil saken tas opp til politisk behandling og navn vedtas.