Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Kommunal planstrategi

Planstrategien gjelder for en kommunestyreperiode, og skal vedtas første året i perioden. I strategien drøftes hvilken samfunnsutvikling politikerne ønsker for Indre Østfold kommune. Strategien skal være basert på kunnskap om kommunens muligheter og utfordringer. I strategien vurderes også behovet for nye planer i kommunestyreperioden.

Arbeidet med planstrategi 2020-2023 er igangsatt og skal vedtas mars 2020.