Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en nasjonal ordning for å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Midlene skal i hovedsak benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.
Seksjon kulturutvikling har ansvaret for å planlegge og gjennomføre Den kulturelle spaserstokken I indre Østfold kommune.