Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Opplæringspakker Covid-19

Klikk for stort bildeUtviklingssenteret utarbeidet opplæringspakker til helsepersonell i Indre Østfold kommune. Denne er oppdatert i juni 2020.

Les mer i kompendiet(lenke nedenfor).

Oppdatert kompendium for covid-19 juni 2020 (PDF, 542 kB).

Professor og forsker Siren Eriksen foreleste. 

USHT Viken (Østfold) har på oppdrag fra Fylkesmannen etablert et nettverk i ernæring for risikoutsatte grupper. Målgruppen for nettverket er de ulike tjenesteområdene hjemmetjeneste, sykehjem, helsehus, tjenester til personer med funksjonshemming, rus og psykiatri. 

Nettverket har etablert en programkomité som har laget et ressursdokument for god ernæringspraksis i kommunehelsetjenesten. Dokumentet gir leser enkel tilgang til aktuelle veiledere, råd og ulike tiltakspakker.

I tråd med Leve hele livet tilbyr Sarpsborg kommune, i samarbeid med Utviklingssenteret, instruktørkurs i konseptet Sterk og stødig.

Les mer og se videohilsen!

Med forbehold om tilstrekkelig antall studenter vil VID vitenskapelige høgskole tilby videreutdanningen fra høsten 2020. Studiested er Sarpsborg/digitalt. Les mer her! 

11. juni arrangerer Jobbvinner et webinar om temaet. Dette streames på Youtube. Les mer i invitasjonen (PDF, 171 kB). Påmeldingsfrist er 4. juni.

 

Trykk her for å lese elektronisk versjon. God lesing ønskes fra Utviklingssenteret! 7. mai 2020 ble meldingen offentliggjort.

Trykk på overskriften for å komme til siden med mer informasjon.


 

 

 

 

Faglig innhold er vurdert til også å være relevant for alt helsepersonell. Se invitasjonene i nyheten for nærmere opplysninger. Vi samarbeider bl.a. med Aldring og helse samt Fylkesmannen for å tilføre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene faglig påfyll og eksempler for god praksis i eget arbeid.