Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Praktisk bistand og opplæring (hjemmehjelp)

Hvis du ikke klarer de daglige gjøremålene selv, på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker, kan du søke om praktisk bistand og opplæring. 

Hva kan du få hjelp til?

Renhold, vask av klær, og andre nødvendige praktiske gjøremål, etter avtale.

Søk om praktisk bistand og opplæring

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Koordinering og inntak via innbyggertorget. 
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no