Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Hjemmesykepleie

Formålet med hjemmesykepleie er å gi hjelp til akutt eller kronisk syke som har behov for helsehjelp i hjemmet. 

Målgruppe

Målgruppen for hjemmesykepleie er hjemmeboende som er avhengig av hjelp i eget hjem for å få dekket grunnleggende helse- og omsorgsbehov. Dette er personer som ikke selv kan oppsøke helsehjelp, på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse, eller som av andre grunner har behov for at helsetjenester ytes i hjemmet for at tilbudet skal være verdig og forsvarlig. Helsetjenester i hjemmet kan tildeles til personer i alle aldre.

Søk om hjemmesykepleie

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Koordinering og inntak via innbyggertorget. 
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no